Yiwu Si Teng Công nghệ điện tử Công ty TNHH

Quê hương > Danh mục sản phẩm > Phụ kiện dệt sợi hoá học
  1. Murata 33H Máy cuốn sợi (Texturing machine) TCS Bộ cảm biến kéo
  2. Murata 33H Máy cuốn sợi (Texturing machine) TCS Bộ cảm biến kéo

Murata 33H Máy cuốn sợi (Texturing machine) TCS Bộ cảm biến kéo

Murata 33H cộng với máy TCS căng cảm biến (monofilament Road) Áp dụng cho Murata 33H plus machine Murata 33H Máy cuốn sợi (Texturing machine) TCS Bộ cảm biến kéo

  1. 详细信息

图片关键词

图片关键词Murata 33H Máy cuốn sợi (Texturing machine) TCS Bộ cảm biến kéo 

Murata 33H cộng với máy TCS căng cảm biến (monofilament Road)

Áp dụng cho Murata 33H plus machine


Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2018 www.MetInfo.cn