Yiwu Si Teng Công nghệ điện tử Công ty TNHH

Quê hương > Danh mục sản phẩm > Phụ kiện dệt sợi hoá học
  1. Murata 33H Máy cuốn sợi (Texturing machine) TCS Bộ cảm biến kéo Đường đôi lụa
  2. Murata 33H Máy cuốn sợi (Texturing machine) TCS Bộ cảm biến kéo Đường đôi lụa

Murata 33H Máy cuốn sợi (Texturing machine) TCS Bộ cảm biến kéo Đường đôi lụa

Murata 33H cộng với máy cảm biến căng thẳng TCS (đường đôi lụa) Áp dụng cho Murata 33H plus machine Murata 33H Máy cuốn sợi (Texturing machine) TCS Bộ cảm biến kéo Đường đôi lụa

  1. 详细信息

图片关键词

图片关键词


Murata 33H cộng với máy cảm biến căng thẳng TCS (đường đôi lụa)

Áp dụng cho Murata 33H plus machine

Murata 33H Máy cuốn sợi (Texturing machine) TCS Bộ cảm biến kéo Đường đôi lụa

Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2018 www.MetInfo.cn