Yiwu Si Teng Công nghệ điện tử Công ty TNHH

Quê hương > Danh mục sản phẩm > Phụ kiện dệt sợi hoá học
  1. TMT ATF-1500 Máy cuốn sợi (Texturing machine) Bộ cảm biến kéo
  2. TMT ATF-1500 Máy cuốn sợi (Texturing machine) Bộ cảm biến kéo

TMT ATF-1500 Máy cuốn sợi (Texturing machine) Bộ cảm biến kéo

TMT cộng với cảm biến căng máy Thích hợp cho máy TMT TMT ATF-1500 Máy cuốn sợi (Texturing machine) Bộ cảm biến kéo

  1. 详细信息

图片关键词

图片关键词TMT cộng với cảm biến căng máy

Thích hợp cho máy TMT

TMT ATF-1500 Máy cuốn sợi (Texturing machine) Bộ cảm biến kéo

Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2018 www.MetInfo.cn