Yiwu Si Teng Công nghệ điện tử Công ty TNHH

Quê hương > Danh mục sản phẩm > Phụ kiện dệt sợi hoá học
  1. TMT ATF-1500 Máy cuốn sợi (Texturing machine)Cảm biến Hall  TMT Cảm biến xung
  2. TMT ATF-1500 Máy cuốn sợi (Texturing machine)Cảm biến Hall  TMT Cảm biến xung
  3. TMT ATF-1500 Máy cuốn sợi (Texturing machine)Cảm biến Hall  TMT Cảm biến xung

TMT ATF-1500 Máy cuốn sợi (Texturing machine)Cảm biến Hall TMT Cảm biến xung

TMT cộng với cảm biến máy TMT ATF-1500 TMT ATF-1500 Máy cuốn sợi (Texturing machine)Cảm biến Hall TMT Cảm biến xung

  1. 详细信息

1511147693.jpg

图片关键词

图片关键词


TMT cộng với cảm biến máy TMT ATF-1500

TMT ATF-1500 Máy cuốn sợi (Texturing machine)Cảm biến Hall  TMT Cảm biến xung

Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2018 www.MetInfo.cn