Yiwu Si Teng Công nghệ điện tử Công ty TNHH

Quê hương > Danh mục sản phẩm > Phụ kiện dệt sợi hoá học

  Cảm biến cảm ứng Mã máy gốc: M775320 Phù hợp với tất cả các loại găng tay, hàng dệt kim, đồ lót Máy đan bằng máy

  Cảm biến cảm ứng Mã máy gốc: M775320 Phù hợp với tất cả các loại găng tay, hàng dệt kim, đồ lót Máy đan bằng máy

  1. 详细信息

  1511151546.jpg

  Cảm biến cảm ứng

  Mã máy gốc: M775320

  Phù hợp với tất cả các loại găng tay, hàng dệt kim, đồ lót

  Máy đan bằng máy


  Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2018 www.MetInfo.cn