Yiwu Si Teng Công nghệ điện tử Công ty TNHH

Quê hương > Danh mục sản phẩm > Phụ kiện dệt sợi hoá học

  Cảm biến cảm ứng Mã máy gốc: A1EZ66A / A1EZ68A Áp dụng cho Liên bang Xô viết và Hoa Kỳ và các khung dệt rapier khác

  Cảm biến cảm ứng Mã máy gốc: A1EZ66A / A1EZ68A Áp dụng cho Liên bang Xô viết và Hoa Kỳ và các khung dệt rapier khác

  1. 详细信息

  1511151477.jpg

  Cảm biến cảm ứng

  Mã máy gốc: A1EZ66A / A1EZ68A

  Áp dụng cho Liên bang Xô viết và Hoa Kỳ và các khung dệt rapier khác


  Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2018 www.MetInfo.cn