Yiwu Si Teng Công nghệ điện tử Công ty TNHH

Quê hương > Danh mục sản phẩm > Phụ kiện dệt sợi hoá học

  Cảm biến cảm ứng Mã máy gốc: M775301 Áp dụng cho tất cả các loại máy găng tay, hàng dệt kim, máy tính đồ lót và như vậy Thiết bị dệt kim

  Cảm biến cảm ứng Mã máy gốc: M775301 Áp dụng cho tất cả các loại máy găng tay, hàng dệt kim, máy tính đồ lót và như vậy Thiết bị dệt kim

  1. 详细信息

  1511151464.jpg

  Cảm biến cảm ứng

  Mã máy gốc: M775301

  Áp dụng cho tất cả các loại máy găng tay,

   hàng dệt kim, máy tính đồ lót và như vậy

  Thiết bị dệt kim  Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2018 www.MetInfo.cn