Yiwu Si Teng Công nghệ điện tử Công ty TNHH

Quê hương > Danh mục sản phẩm > Phụ kiện dệt sợi hoá học

  Cảm biến căng thẳng US009-500K Mã máy gốc: 627B86DA Thích hợp cho máy dệt Tsudakoma

  Cảm biến căng thẳng US009-500K Mã máy gốc: 627B86DA Thích hợp cho máy dệt Tsudakoma

  1. 详细信息

  1511163901.jpg

  Cảm biến căng thẳng US009-500K

  Mã máy gốc: 627B86DA

  Thích hợp cho máy dệt Tsudakoma


  Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2018 www.MetInfo.cn